വി. സി. അബൂബക്കർ സ്മാരക പത്ര പ്രവര്‍ത്തന അവാർഡ്‌. അബൂദാബി - അഴീകോട് മണ്ഡലം കെ എം സി സി എര്പെടുത്തിയ ആറാമത് ....
അബൂദബിയില്‍ നാലു വില്ല സ്കൂളുകള്‍ കൂടി പൂട്ടി. അബൂദബി: വില്ലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നാല് സ്കൂളുകള്....
പി പി കെ മഹമൂദ് അനുസ്മരണവും അബുദാബി മാട്ടൂല്‍ കെ എം സി സി വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ്ങും . അബുദാബി : അബുദാബി ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്ലാമിക് സെന്‍ററില്‍ വെച്....